Deliva

Deliva Tổng quan

Deliva là một nền tảng công nghệ, tạo điều kiện cho việc tạo ra các ứng dụng đặt hàng đa tính năng phục vụ cả nhà hàng lẫn chuỗi nhà hàng. Chúng tôi sẽ giúp bạn nhập thực đơn (gồm hình ảnh, mô tả, giá cả, và các thông tin khác) và bạn sẽ có thể thay đổi chúng bất cứ lúc nào.

Một khi thực đơn của bạn đã được thiết lập, chúng tôi sẽ công bố ứng dụng của bạn trên cả App Store và CH Play. Sau đó khách hàng của bạn có thể tải về điện thoại hoặc máy tính bảng. Đơn hàng được nhận bởi nhà hàng thông qua một ứng dụng đặc biệt khác, cho phép bạn theo dõi chi tiết đơn hàng và gửi thông báo cho khách hàng, ví dụ thông báo rằng đơn hàng của họ đang được vận chuyển, hoặc cho biết có món đã hết hàng.

Deliva Hệ thống quản trị

Gần như tất cả tính năng và dữ liệu của Deliva đều được điều khiển thông qua một trang quản trị thân thiện với người dùng. Những dữ liệu này bao gồm danh sách món và chi tiết, nhãn hiệu nhà hàng và logo, các chức năng khả dụng trên ứng dụng của bạn. Bạn được tự do điều chỉnh chúng bất cứ khi nào bạn muốn, mà không cần sự hỗ trợ từ D&H. Nhưng tất nhiên chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn cần - qua các hướng dẫn người dùng mà chúng tôi cung cấp và hỗ trợ trực tiếp 24/7.

Système d'Administration

Deliva Hệ thống quản trị đơn hàng

Đơn hàng được nhận thông qua một ứng dụng có tên "D&H Orders", chạy trên các máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android. Khi có 1 đơn hàng mới, thiết bị sẽ rung và phát chuông báo. Từ đó, bạn có thể xem chi tiết đơn hàng cũng như khách hàng, sau đó nhận hoặc từ chối đơn hàng. Nó cũng có thể thông báo cho khách hàng về việc có món hết hàng và hỏi họ muốn tiếp tục đặt hàng với các món còn lại hay không.

Ứng dụng cũng có thể thông báo cho người dùng trạng thái đơn hàng. Có 5 trạng thái mặc định: Chờ xử lý, Đã nhận, Đang chuẩn bị, Đang vận chuyển, Đã hoàn thành. Nếu bạn bật chúng, khách hàng sẽ nhận được thông báo trên thiết bị mỗi khi đơn hàng chuyển sang trạng thái mới, giúp họ được cập nhật suốt quá trình xử lý đơn hàng.